Warszawa

WOLA 01

ul. Redutowa

Etap I i II

Inwestor: Budimex
Elewacja: BSO (Bolix) – 6000m2
Wentylowana (Rockpanel) – 1200m2
Rok: 2017-2018