Warszawa

FORUM WOLA

ul. Jana Kazimierza

Etap III

Inwestor: Robyg Wola Investment 2
Generalny Wykonawca: Robyg Construction
Elewacja: BSO (Quickmix) – 6000m2
Wentylowana (Fundermax) – 2000m2
Rok: 2019-2020